Monthly Archives: Listopad 2017

Wieczór Poezji 2017

24623424_2020230038003574_504897219_oGminny Konkurs Poezji Miłosnej „Czy to jest miłość, czy to jest kochanie?” pod patronatem Wójta Gminy Wilków Pana Bogdana Zdyba, to projekt cyklicznie realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu. Wieczorne spotkania poetyckie od lat wzbudzają wiele emocji. Wysoki poziom uczniowskich recytacji oraz pozytywny odbiór wydarzenia decyduje o tym, że z roku na rok znacznie zwiększa się zasięg środowiskowy tego wydarzenia.

Wśród licznie przybyłych gości witamy przedstawicieli gminy oraz instytucji oświatowych, m.in. szkół, bibliotek; przybywa społeczność lokalna: rodzice, młodzież, nauczyciele oraz przyjaciele szkoły. Swoją obecnością corocznie zaszczycają nas adepci poezji, którzy zasiadają w jury. Czwartym członkiem jury jest tutejsza społeczność, która z uwagą wsłuchuje się w recytacje uczniów, aby wyłonić zwycięzcę publiczności.

W tym roku kolejne spotkanie z poezją miłosną w naszej szkole odbyło się 24 listopada.

O tym, że miłość niejedno ma imię, mogliśmy się przekonać, słuchając pięknych interpretacji wierszy, m.in. ks. J.Twardowskiego, W.Szymborskiej, A.Osieckiej. Swoim muzycznym oraz tanecznym talentem uczniowie wzbogacili scenariusz całej uroczystości. Bogatemu repertuarowi wierszy oraz piosenek towarzyszyła prezentacja multimedialna i akompaniament gitary.

Uczniowskie występy wzbudziły radość, wzruszenie, skłoniły do refleksji, zaproszeni goście delektowali się poetycko?muzyczną ucztą w wykonaniu młodzieży. W trakcie, oraz po skończonym spektaklu, zaproszeni goście mieli możliwość wymiany wrażeń podczas rozmów przy filiżance kawy lub herbaty oraz przy poczęstunku- pysznym domowym cieście, przygotowanym na tę okazję przez rodziców i nauczycieli. Zainteresowaniem cieszyły się również ciasteczka z wróżbą.

Wybór zwycięzców konkursu to nie lada wyczyn, przedstawiciele szkół podstawowych prezentują wysoki poziom. Ostatecznie jednak wynik musi zapaść. W tegorocznym VIII Gminnym Konkursie Poezji Miłosnej:

I miejsce zdobyła Marta Bińkowska,

II miejsce Jagoda Marczenko,

na III miejscu stanęła Martyna Simlat,

wyróżnienie otrzymał Wojciech Kissler,

a nagrodę publiczności otrzymała Martyna Simlat.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na wręczenie nagród, których sponsorem był Wójt Gminy Wilków Pan Bogdan Zdyb. Uczniowie z rąk Pana Wójta otrzymali wspaniałe nagrody, m.in. długopisy firmy Parker, personalizowane notesy, gry edukacyjne oraz dyplomy. Jury wręczyło uczestnikom egzemplarze swoich tomików poezji.

Pod koniec uroczystości głos zabrali Pan Wójt – Bogdan Zdyb, Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach ? Krystyna Sochalska oraz Pani Katarzyna Wypart ? Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu. Ich wypowiedzi były pełne wzruszeń i uznania wobec pracy uczniów oraz organizatorów konkursu.

Doświadczenie pokazuje, że wspólne spotkania w ramach Gminnego Konkursu Poezji Miłosnej są okazją do integracji szkoły i środowiska lokalnego oraz gwarancją dobrego nastroju.  Kolejny Gminny Konkurs Poezji Miłosnej dopiero za rok, a my już nie możemy się go doczekać…

Pomysłodawczynie oraz autorzy spotkania dziękują serdecznie Władzom Gminy, Radzie Rodziców, nauczycielom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego zrealizowania.24474742_2020230048003573_2018370057_o

Anna Danielczyk, Joanna Kapłon, Joanna Wojciechowska

Zdjęcia z Wieczoru Poezji

Próbna Ewakuacja 2017

IMG_0588 (Medium)Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie organizowanych przez szkołę zajęć. Jedną z czynności, które prowadzą do zapewnienia bezpieczeństwa jest konieczność przeprowadzenia ewakuacji z zagrożonego terenu, a to zadanie wymaga treningu. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Z wyżej wymienionego powodu w dniu 20.11.2017r. o godzinie 10.20 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu odbyła się próbna ewakuacja. Uczniowie i pracownicy szkoły usłyszeli cztery krótkie sygnały powtórzone dwukrotnie. Na ten sygnał nauczyciele wyprowadzili swoich podopiecznych, dokonując wcześniej należnych czynności, m.in. zamknięcia okien w klasach, wyłączenia urządzeń z prądu, zabrania dziennika lekcyjnego i opuścili jako ostatni klasę, zamykając drzwi (ale nie na klucz). Następnie przeprowadzili bezpiecznie dzieci na miejsce zbiórki, którym była sala gimnastyczna. Akcji próbnej ewakuacji przyglądali się funkcjonariusze PSP w Namysłowie, których do szkoły oddelegował Komendant PSP ? kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć.

Na sali gimnastycznej nauczyciele zdali raport dyrektorowi szkoły, Katarzynie Wypart, o stanie liczebnym uczniów, a dyrektor szkoły przekazała tę informację oficerowi PSP w Namysłowie, obecnemu w miejscu zbiórki. Po stwierdzeniu, że wszyscy obecni w tym czasie w budynku zostali ewakuowani oraz po opanowaniu potencjalnego zagrożenia, dyrektor szkoły poinformowała o zakończeniu ewakuacji.

Zastępca Dowódcy Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej w Namysłowie, Adrian Wilczyński, skierował do uczniów kilka słów, chwaląc ich za opanowanie,  dziękując nauczycielom i Pani dyrektor za sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Przypomniał o alarmowaniu w razie potrzeby odpowiednich służb, pożądanym zachowaniu podczas zagrożenia. Dyrektor szkoły zakończyła akcję ewakuacyjną i pozwoliła rozejść się do klas. Oficerowie PSP w Namysłowie dokonali sprawdzenia wyjść ewakuacyjnych, zapoznali się z budynkiem szkoły. Następnie wypełniono dokumentację związaną z przeprowadzeniem ewakuacji próbnej i dokonano analizy przebiegu ewaluacji.

Podsumowując próbną ewakuację należy stwierdzić, że zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły znają zasady postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym; potrafią włączyć obowiązujące procedury do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem próbnej ewakuacji było również zapoznanie nowych uczniów i pracowników z obowiązującymi regułami. Mamy jednak nadzieję, że nie będziemy musieli sprawdzać wytrenowanych zachowań w realnym zagrożeniu. IMG_0605 (Medium)

Sprawozdanie zdała: Katarzyna Wypart

Dyrektor PSP w Bukowiu

Mikołajki- ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzicemikolajki, w związku ze zbliżającymi się mikołajkami, Rada Rodziców informuje, iż w dniu 6 grudnia 2017r. o godz. 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu odbędzie się zabawa mikołajkowa dla wszystkich dzieci, zarówno uczęszczających do szkoły, jak i spoza niej. Istnieje możliwość zakupienia dla dziecka spoza szkoły paczki. Cena paczki- 25 zł. płatne w sekretariacie szkoły do dnia 17.12.2017r.

Rada Rodziców we współpracy z Radą Sołecką wsi Bukowie serdecznie zapraszają małych mieszkańców wsi do PSP w Bukowiu. Przewidziane: zabawa z animatorami, poczęstunek, Mikołaj i wiele innych atrakcji.

Zapraszamy. Rada Rodziców.