Monthly Archives: Lipiec 2020

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci
i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego  spośród ofert ubezpieczenia jakie otrzymaliśmy, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl.

Podstawowe informacje można znaleźć TUTAJ

Pozostałe informacje na stronie Generali lub w załącznikach:

Oferta NNW

List MEN w sprawie ubezpieczeń od NNW

Oferta dziecko szkoła

OWU

Tabela urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zgłoszenie roszczenia (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl)- druk