Monthly Archives: Listopad 2020

Możliwość doposażenia rodzin i dzieci w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej

Możliwość doposażenia rodzin i dzieci w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej

💻

W związku z informacją z Fundacji Sarigato o możliwości doposażenia dzieci i rodzin w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, przekazujemy link do formularza opracowanego przez ww. Fundację,poprzez który rodziny / przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych mogą bezpośrednio zgłaszać potrzeby doposażenia w ww. sprzęt. Z informacji pozyskanych z Fundacji wynika, że sprzęt komputerowy będzie przekazywany rodzinom / placówkom opiekuńczo-wychowawczym, po uzupełnieniu formularza i wskazaniu konkretnych potrzeb.Link do formularza: https://forms.gle/Qn83rBeag4YzF9zM6

Zdalne nauczanie cd.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.