Serdecznie witamy na stronie Publicznej Szkoly Podstawowej w Bukowiu

Razem na święta

Nasza szkoła uczestniczyła w tym roku w rządowej akcji „Razem na Święta”,
w ramach której mieliśmy sposobność okazania wsparcia osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych. Wśród działań podjętych przez naszą szkolną społeczność należy wymienić:

– zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt;

– pomóc osobom potrzebującym – zbiórka produktów żywnościowych i higienicznych
i obdarowanie nimi 4 rodzin z naszego szkolnego otoczenia;

– zorganizowanie spotkania mikołajkowego integrującego całą społeczność szkolną i rodziców we współpracy z Radą Rodziców;

– zorganizowanie zbiórki materiałów piśmienniczych dla Fundacji „Na Ratunek Dzieciom
z Chorobą Nowotworową” we Wrocławiu;

– zorganizowanie zbiórki pluszaków przez dzieci z oddziału przedszkolnego dla Fundacji „Mam Marzenie” w Opolu (Dzień Pluszowego Misia).

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania i włączyli się w realizowane przez nas akcje. Dzięki Wam promyczek nadziei zajaśniał w sercach obdarowanych przez nas ludzi.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

17 października 2019 roku odbyła się w naszym oddziale przedszkolnym ważna uroczystość dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym zawitały do naszego przedszkola.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc, wierszyki i piosenka. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.

Po złożonej obietnicy, pani dyrektor Katarzyna Wypart dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka, dotykając ramienia , ogromnym piórem, każdego z nowych przedszkolaków. Dla dzieci było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał drobny upominek ufundowany przez rodziców, a główni bohaterowie tego dnia otrzymali dyplom pasowania.

dav

Szkoła pamięta

Nasza szkoła włącza się w akcję „Szkoła pamięta”. W ramach tej akcji w dniu 25 października w szkole odbędą się lekcje pamięci, na których przypomnimy sobie o tych, którzy odeszli, a którym wiele zawdzięczamy.

Każda klasa odwiedzi również cmentarz, tam zapalimy znicze na grobach naszych bliskich oraz pod krzyżem- jako symbol naszej pamięci o zmarłych nauczycielach z naszej szkoły. Uporządkujemy również zapomniany grób pracownika naszej szkoły, zmarłych bohaterach narodowych.

Z okazji akcji ogłaszamy też zbiórkę pieniędzy- przez najbliższy tydzień będziemy zbierać w klasach wśród dzieci i nauczycieli pieniądze, które potem przekażemy jako nasz dar na Cmentarz Orląt Lwowskich.

Komunikat MEN

List ministra edukacji

Próbna Ewakuacja w PSP w Bukowiu

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie organizowanych przez szkołę zajęć. Jedną z czynności, które prowadzą do zapewnienia bezpieczeństwa jest konieczność przeprowadzenia ewakuacji z zagrożonego terenu, a to zadanie wymaga treningu. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późń. zm.)

Z wyżej wymienionego powodu w dniu 01.10.2019r. o godzinie 10.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu odbyła się próbna ewakuacja. Uczniowie i pracownicy szkoły usłyszeli cztery krótkie sygnały powtórzone dwukrotnie. Na ten sygnał nauczyciele wyprowadzili swoich podopiecznych, dokonując wcześniej należnych czynności, m.in. zamknięcia okien w klasach, wyłączenia urządzeń z prądu, zabrania dziennika lekcyjnego
i opuścili jako ostatni klasę, zamykając drzwi (ale nie na klucz). Następnie przeprowadzili bezpiecznie dzieci na miejsce zbiórki, którym było boisko szkolne. Akcji próbnej ewakuacji przyglądali się funkcjonariusze PSP w Namysłowie, których do szkoły oddelegował Komendant PSP – kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć.

Na boisku szkolnym nauczyciele zdali raport Panu Markowi Bińkowskiemu o liczbie ewakuowanych uczniów, a następnie Pan Bińkowski poinformował dyrektor szkoły, Katarzynę Wypart, oraz obecnym podczas zbiórki pracownikowi PSP w Namysłowie o stanie liczebnym uczniów. Po stwierdzeniu, że wszyscy obecni w tym czasie w budynku zostali ewakuowani oraz po opanowaniu potencjalnego zagrożenia, dyrektor szkoły poinformowała o zakończeniu ewakuacji.

Wszyscy udaliśmy się z kolei na salę gimnastyczną, gdzie strażacy podsumowali próbną ewakuację. Uczniowie zostali pochwaleni za opanowanie,  nauczyciele za wzorowe przygotowanie uczniów do ewakuacji oraz sprawne jej przeprowadzenie. Dyrektor szkoły jeszcze raz podziękowała wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie próbnej ewakuacji, zakończyła akcję ewakuacyjną i pozwoliła rozejść się do klas. Oficerowie PSP w Namysłowie dokonali sprawdzenia wyjść ewakuacyjnych, zapoznali się z budynkiem szkoły. Następnie wypełniono dokumentację związaną z przeprowadzeniem ewakuacji próbnej i dokonano analizy przebiegu ewaluacji.

Podsumowując próbną ewakuację należy stwierdzić, że zarówno uczniowie, jak
i pracownicy szkoły znają zasady postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym; potrafią włączyć obowiązujące procedury do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem próbnej ewakuacji było również zapoznanie nowych uczniów i pracowników z obowiązującymi regułami. Mamy jednak nadzieję, że nie będziemy musieli sprawdzać wytrenowanych zachowań w realnym zagrożeniu.

 

Relację zdała: Katarzyna Wypart

Dyrektor PSP w Bukowiu

Narodowe Czytanie 2019

W tym roku włączyliśmy się do akcji Narodowe Czytanie.
Ósma edycja Narodowego Czytania pod hasłem „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie” skupia uwagę na polskich nowelach Orzeszkowej, Konopnickiej, Prusa, Schulza, Reymonta, Żeromskiego, Sienkiewicza i Rzewuskiego.
My wybraliśmy Katarynkę Bolesława Prusa.13 września spotkaliśmy się w szkole, aby wspólnie spędzić czas z tą nowelą. Katarynkę uczniom czytały panie: Dorota Szymczyk- Bęben- radna gminy Wilków, Katarzyna Wypart- dyrektor szkoły, Anna Danielczyk, Joanna Kapłon i Joanna Wojciechowska- nauczycielki oraz Marta Bińkowska uczennica klasy VII i Kinga Śliwka uczennica klasy VIII.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Zdjęcia