Sprzątam, bo kocham

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim pierwsze z wielu zadań, w których uczniowie naszej szkoły wzięli udział. Okazją do wspaniałej lekcji ekologicznej była akcja „Sprzątanie świata - Polska 2012”, odbywająca się w dniach 14-15-16 września.

Sprzątając miejsca najbliższe uczniom uczymy ich szacunku dla pracy innych, poszanowania miejsc publicznych, miłości do przyrody, otaczającego nas świata i jego wszystkich elementów: ziemi, drzew, zwierząt, wody, itp. Nawet najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu włączyli się do ogólnopolskiej, szczytnej akcji i posprzątały teren wokół szkoły. Starsi uczniowie pod czujną opieką wychowawców ruszyli pod remizę strażacką, po drodze usuwając śmieci z pobliskich rowów. Najmłodsi uczniowie w tym czasie pięknie uporządkowali swoją salę, bo przecież miło spędzać czas w czystym miejscu.

Czystość naszej Planety musi leżeć nam wszystkim na sercu. Należy nauczyć dzieci dbania o Ziemię, ochraniania jej i jej zasobów naturalnych. Akcje ekologiczne, do których dołączają uczniowie, są pożądaną , praktyczną formą kształtowania właściwych postaw młodych obywateli Polski, Europy, Świata.

 Zdjęcia tutaj: http://pspbukowie.pl/photogallery.php?album_id=13

Z ekologicznym pozdrowieniem:

Katarzyna Wypart – Opiekun SU