PRÓBNY ALARM

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W BUKOWIU

       W dniu 26 listopada 2014r. uczniowie i nauczyciele PSP w Bukowiu ćwiczyli właściwe zachowania podczas ewakuacji w czasie pożaru. Współpracował z nami Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Wilkowie, Pan Daniel Simlat, który udzielił  nam cennych wskazówek i przyglądał się całej akcji, jak również Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowiu na czele z  Naczelnikiem OSP, Panem Stanisławem Markowskim. Gminę reprezentowały również Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności i spraw wojskowych- Pani Bożena Samborska oraz Sekretarz Gminy –Pani Irena Wagner-Cichosz.

       Pracownicy szkoły zostali wcześniej przeszkoleni, a uczniowie powiadomieni o terminie próbnego alarmu ewakuacyjnego. Dyrektor szkoły, Pani Katarzyna Wypart dopełniła obowiązku, zawiadamiając o ćwiczeniach Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie oraz organ prowadzący- Gminę Wilków.

       Po usłyszeniu sygnałów alarmowych, nauczyciele wyprowadzili uczniów na zadymiony korytarz, kierując się do wyjść ewakuacyjnych. Pomieszczenia szkolne opuścili pozostali pracownicy szkoły, goście i inne osoby przebywające w tym czasie na jej terenie. Woźny wyłączył główne zasilanie, zabezpieczono butle gazowe. W ciągu paru minut nadjechały na sygnale dwa wozy strażackie. Komendantowi informacji udzielała dyrektor szkoły, prowadząca I część ewakuacji. Dziećmi zajęli się nauczyciele.  Próbna ewakuacja przebiegła sprawnie i została potraktowana poważnie. Tylko systematyczne treningi zdołają wyrobić w uczniach nawyk właściwego zachowania podczas alarmu.

       Po zakończeniu czynności przez strażaków, uczniowie wrócili do szkoły i zostali podzieleni na dwie grupy. Starszym strażacy zaprezentowali udzielanie pierwszej pomocy, czynności reanimacyjne, które można było przećwiczyć na fantomach, młodsza grupa zapoznała się z różnymi rodzajami sprzętu ochronnego, obowiązkach podczas alarmu p.poż. Klasy otrzymały kalendarze strażackie do swoich klasopracowni z ważnymi numerami alarmowymi.

       Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w próbnym alarmie ewakuacyjnym. Słowa uznania należą się naszym strażakom z Bukowia, którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania, Naczelnikowi i Komendantowi Gminnemu, który czuwał nad całością, a potem udzielił konstruktywnych wskazówek.

 

 

                                                      Relacjonowała:

                                                      Katarzyna Wypart

                                                      Dyrektor PSP w Bukowiu