Święto Odzyskania Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej

w Bukowiu

97 lat temu, po I wojnie światowej i  123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Biel i czerwień obecne w naszej fladze, naszym godle i naszych sercach zwyciężyła. Mogliśmy zapomnieć, co to znaczy być Polakami, ale dzięki tym Rodakom, którzy w swoich rodzinach krzewili polskość i tym, którzy o naszych tradycjach, kulturze i w naszym języku tworzyli „ku pokrzepieniu serc”, nie zapomnieliśmy, jak być Polakami.

Tym osobom poświęcony został apel- poranek niepodległościowy w naszej szkole. Z naszych piersi wyrwały się słowa hymnu: „Jeszcze Polska nie zginęła” i wielu innych pieśni legionowych, wojskowych i tych o tematyce patriotycznej oraz czysto ludzkiej: o żołnierzach-partyzantach, którzy marzyli o wolności i zwyczajnym odwiedzeniu swojej dziewczyny, do której nie mogli przyjść. Uczniowie klasy szóstej deklamowali wiersze, które przypominały o czasach niewoli, a potem radowały serca tym, że wreszcie nasza Ojczyzna była wolna.

My, młodzi Polacy, jesteśmy przyszłością tego kraju, tak powiedziała Pani Dyrektor, Katarzyna Wypart. Naszym zadaniem jest wykorzystywanie swoich talentów, umiejętności, a potem praca na rzecz Polski – naszej Ojczyzny. W ten sposób możemy okazać swoją postawę patriotyczną. „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!”

 

                               Szymon Wypart, kl. VI