Profilaktyka w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu.

 

 

 

 

 

„ Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas, gdy przyjmuje odpowiedzialność za samego siebie.”                                

 

                                                                                              K. Horney

 

 

W obecnych czasach młody człowiek narażony jest na wiele niebezpieczeństw, które czyhają w szkole, na ulicy czy podwórku. Groźne dla człowieka nałogi to między innymi: alkohol, papierosy, narkotyki czy dopalacze. Wcześniej czy później kontakt z nimi może przydarzyć się każdemu dziecku. Młody człowiek musi zdawać sobie sprawę, jak wiele zależy od niego samego, aby nie ulec namowom innych.

Zadaniem naszej szkoły między innymi jest działanie profilaktyczne mające na celu uświadomienia uczniom, jakie zagrożenie niosą wyżej wymienione używki. W ramach tej działalności pedagog szkolny p. Joanna Kapłon przeprowadziła w klasach IV-VI szereg spotkań i warsztatów poświęconych temu zagadnieniu. Na nich uczniowie pod kierunkiem p. pedagog omówili problemy dotyczące spożywania używek i tworzyli plakaty przestrzegające przed ich zgubnym wpływem. Powstałe prace wyeksponowano na widocznym miejscu w szkole.

Ważnym elementem w profilaktyce szkoły jest pedagogizacja rodziców. Na ostatniej wywiadówce przedstawicielka Sanepidu p. Irena Szewczyk we współpracy z pedagogiem i na zaproszenie dyrektora szkoły Waldemara Kuligowskiego, wspomagając się prezentacją multimedialną, wskazała na rujnujące zdrowie i życie skutki nałogów. Podkreśliła, że to na rodzicu w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za zachowanie dziecka. To oni w pierwszej kolejności powinni dostrzec zmiany w zachowaniu swoich dzieci wynikające z sięgania przez nie po używki, a szkoła wspiera ich w tych działaniach.

Relację zdały nauczycielki

Z  PSP w Bukowiu:

 

Joanna Kapłon

 Katarzyna Wypart