Wyniki końcowej klasyfikacji w Publicznej Szkole Podstawowej

                            w Bukowiu za rok szkolny 2013/2014.  

 

 

    Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu:

 

 

    Klasa I

      1.Marta Bińkowska

      2. Zuzanna Kasztelan

      3. Jagoda Marczenko

 

    Klasa II

1.     Kinga Śliwka

2.     Martyna Simlat

3.     Kacper Gordziałkowski

 

   Klasa III

1.     Dominika Kapuśniak

2.     Wojciech Kissler

3.     Bartosz Konefał

4.     Aleksander Łambucki

 

  Klasa IV

1.     Patryk Bułajewski   5,2

2.     Jakub Mašek           5,1

3.     Julia Mamczura      5,0

4.     Szymon Wypart     5,0

5.     Dominika Wojsa    5,0

6.     Natalia Ilska           4,9

7.     Eliza Lew               4,8

 

    Klasa V

1.     Miłosz Wypart               5,1

2.     Maja Wojciechowska   4,91

 

   Klasa VI

1.     Paweł Wójcik             5,5

2.     Wiktoria Dąbek          5,33

3.     Magdalena Rachlak    5,3

4.     Mateusz Śliwka          5,2

5.     Paulina Simlat            5,1

6.     Julia Jazłowiecka       5,1

7.     Karolina Zborowska  4,9

 

   2. Najlepsi reprezentanci szkoły w konkursach przedmiotowych, to:

 

1. Paweł Wójcik  2. Magdalena Rachlak  3. Wiktoria Dąbek 4. Łukasz Borek 

5. Paulina Simlat 6. Julia Jazłowiecka 7. Dawid Iżykowski 8. Mateusz Śliwka

9. Karolina Zborowska

3.     Najlepsi sportowcy naszej szkoły to:

 

1. Dawid Iżykowski 2. Aleksandra Kołodziejczyk 3. Mateusz Krupa 4. Łukasz Borek 5. Maja Wojciechowska 6. Bartosz Nowak 7. Aleksandra Mazur 8. Patryk Morawski

9. Paweł Suchodolski 10. Wiktoria Cybulska 11. Dawid Suchart 12. Bartosz Mela

13. Szymon Wypart 14. Sandra Bojaś 15. Patryk Bułajewski

 

     4. Uczniowie, którzy najlepiej czytali w mijającym roku szkolnym to:

 

1. Stanisław Adamiec  2. Julia Mamczura

 

    5. Uczniowie, którzy najlepiej uczęszczali do szkoły to:

 

1. Maja Paschalis 2. Sebastian Paschalis 3. Patryk Bułajewski 4. Maja Wojciechowska

 

    6. Rodzice, którzy wnieśli największy wkład pracy na rzecz szkoły i dzieci to:

 

1.Dorota Rachlak 2. Krystyna Simlat 3. Katarzyna Śliwka  3. Mariola Wójcik  4.Teresa Kissler 5. Jolanta Suchart 6. Renata Ślimak-Kasztelan 7. Agata Mašek       

 

          Miniony rok szkolny  należy uznać za bardzo udany dla dzieci , rodziców i nauczycieli. Szkoła poddana została ewaluacji zewnętrznej w wyniku której oceniono działalność szkoły na poziomie B i C. Trzech uczniów otrzymało jednorazowe stypendium Wójta Gminy Wilków tj. Paweł Wójcik, Magdalena Rachlak, Wiktoria  Dąbek. Czterech uczniów otrzymało stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie. Uczniowie klasy szóstej uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu po klasie szóstej – 26,6 pkt. Najlepszy wynik indywidualnie uzyskała uczennica Magdalena Rachlak 37 pkt.

        Rok ten przyniósł również chwile smutku zmarł bowiem śp. Dyrektor Waldemar Kuligowski .

 

 

                                                                                            p.o. Dyrektor Szkoły

                                                                                         mgr Tadeusz Młynarski