Serdecznie witamy na stronie Publicznej Szkoly Podstawowej w Bukowiu

All posts by Joanna

Szkoła pamięta

Nasza szkoła włącza się w akcję „Szkoła pamięta”. W ramach tej akcji w dniu 25 października w szkole odbędą się lekcje pamięci, na których przypomnimy sobie o tych, którzy odeszli, a którym wiele zawdzięczamy.

Każda klasa odwiedzi również cmentarz, tam zapalimy znicze na grobach naszych bliskich oraz pod krzyżem- jako symbol naszej pamięci o zmarłych nauczycielach z naszej szkoły. Uporządkujemy również zapomniany grób pracownika naszej szkoły, zmarłych bohaterach narodowych.

Z okazji akcji ogłaszamy też zbiórkę pieniędzy- przez najbliższy tydzień będziemy zbierać w klasach wśród dzieci i nauczycieli pieniądze, które potem przekażemy jako nasz dar na Cmentarz Orląt Lwowskich.

Komunikat MEN

List ministra edukacji

Próbna Ewakuacja w PSP w Bukowiu

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie organizowanych przez szkołę zajęć. Jedną z czynności, które prowadzą do zapewnienia bezpieczeństwa jest konieczność przeprowadzenia ewakuacji z zagrożonego terenu, a to zadanie wymaga treningu. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późń. zm.)

Z wyżej wymienionego powodu w dniu 01.10.2019r. o godzinie 10.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu odbyła się próbna ewakuacja. Uczniowie i pracownicy szkoły usłyszeli cztery krótkie sygnały powtórzone dwukrotnie. Na ten sygnał nauczyciele wyprowadzili swoich podopiecznych, dokonując wcześniej należnych czynności, m.in. zamknięcia okien w klasach, wyłączenia urządzeń z prądu, zabrania dziennika lekcyjnego
i opuścili jako ostatni klasę, zamykając drzwi (ale nie na klucz). Następnie przeprowadzili bezpiecznie dzieci na miejsce zbiórki, którym było boisko szkolne. Akcji próbnej ewakuacji przyglądali się funkcjonariusze PSP w Namysłowie, których do szkoły oddelegował Komendant PSP – kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć.

Na boisku szkolnym nauczyciele zdali raport Panu Markowi Bińkowskiemu o liczbie ewakuowanych uczniów, a następnie Pan Bińkowski poinformował dyrektor szkoły, Katarzynę Wypart, oraz obecnym podczas zbiórki pracownikowi PSP w Namysłowie o stanie liczebnym uczniów. Po stwierdzeniu, że wszyscy obecni w tym czasie w budynku zostali ewakuowani oraz po opanowaniu potencjalnego zagrożenia, dyrektor szkoły poinformowała o zakończeniu ewakuacji.

Wszyscy udaliśmy się z kolei na salę gimnastyczną, gdzie strażacy podsumowali próbną ewakuację. Uczniowie zostali pochwaleni za opanowanie,  nauczyciele za wzorowe przygotowanie uczniów do ewakuacji oraz sprawne jej przeprowadzenie. Dyrektor szkoły jeszcze raz podziękowała wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie próbnej ewakuacji, zakończyła akcję ewakuacyjną i pozwoliła rozejść się do klas. Oficerowie PSP w Namysłowie dokonali sprawdzenia wyjść ewakuacyjnych, zapoznali się z budynkiem szkoły. Następnie wypełniono dokumentację związaną z przeprowadzeniem ewakuacji próbnej i dokonano analizy przebiegu ewaluacji.

Podsumowując próbną ewakuację należy stwierdzić, że zarówno uczniowie, jak
i pracownicy szkoły znają zasady postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym; potrafią włączyć obowiązujące procedury do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem próbnej ewakuacji było również zapoznanie nowych uczniów i pracowników z obowiązującymi regułami. Mamy jednak nadzieję, że nie będziemy musieli sprawdzać wytrenowanych zachowań w realnym zagrożeniu.

 

Relację zdała: Katarzyna Wypart

Dyrektor PSP w Bukowiu

Narodowe Czytanie 2019

W tym roku włączyliśmy się do akcji Narodowe Czytanie.
Ósma edycja Narodowego Czytania pod hasłem „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie” skupia uwagę na polskich nowelach Orzeszkowej, Konopnickiej, Prusa, Schulza, Reymonta, Żeromskiego, Sienkiewicza i Rzewuskiego.
My wybraliśmy Katarynkę Bolesława Prusa.13 września spotkaliśmy się w szkole, aby wspólnie spędzić czas z tą nowelą. Katarynkę uczniom czytały panie: Dorota Szymczyk- Bęben- radna gminy Wilków, Katarzyna Wypart- dyrektor szkoły, Anna Danielczyk, Joanna Kapłon i Joanna Wojciechowska- nauczycielki oraz Marta Bińkowska uczennica klasy VII i Kinga Śliwka uczennica klasy VIII.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Zdjęcia

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z wielką radością i satysfakcją informujemy Państwa, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 4.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

Aby przystąpić do programu, nasza szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości minimum 1.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w 2018 roku 5.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

 

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ankietę Zaproponuj książkę do zakupu! zawierającą tylko 3 proste polecenia.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

  • podręczników;
  • słowników, encyklopedii;
  • filmów;
  • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Propozycje książek:

aforyzmy i cytaty

audiobooki i płyty

bajki i baśnie

beletrystyka dla dzieci

beletrystyka dla młodzieży

biografie

komiksy legendy

literatura dziecięca

literatura młodzieżowa

poezja

literatura popularnonaukowa dla dzieci

powieści

różne: 1, 2

Edukacja dla Bezpieczeństwa – zajęcia praktyczne

Edukacja dla Bezpieczeństwa – zajęcia praktyczne

W dniu 25 marca b.r. uczniowie PSP w Bukowiu pod opieką Pani Katarzyny Wypart- dyrektora szkoły oraz Pana Arkadiusza Kacprzaka- wychowawcy klasy pojechali do Namysłowa. Swoje kroki skierowaliśmy do budynku Starostwa Powiatowego. O pracy urzędników zatrudnionych w starostwie, poszczególnych wydziałach i ich zadaniach opowiadała nam Pani Alina Białas- sekretarz starostwa. Odwiedziliśmy gabinet starosty – Pana Konrada Gęsiarza oraz wicestarosty- Pana Tomasza Wiciaka
i mogliśmy zamienić z nimi kilka słów. Przyjrzeliśmy się pracy urzędników w wydziale geodezji.

Po godzinnym pobycie w starostwie udaliśmy się do Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie, gdzie powitał nas Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie – kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć. Uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, które podzielono na bloki: z udziałem przedstawiciela Straży, Policji i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). Uczniowie brali udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieli się również, jak zachować się w sytuacji zagrożeń i zdarzeń kryzysowych; a jak wiadomo prawidłowe zachowanie podczas ekstremalnych zjawisk może uratować nam życie. Z Panem Komendantem, absolwentem PSP w Bukowiu, zrobiliśmy sobie zdjęcie. Na koniec obejrzeliśmy wozy strażackie, podziękowaliśmy osobom szkolącym nas specjalnymi podziękowaniami i udaliśmy się w drogę powrotną do domów.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w ten projekt.

 

Relację zdała: Katarzyna Wypart

 

Zbiórka odzieży i środków czystości

Jeśli nie wiecie, co zrobić z używanymi, ale w dobrym stanie, ubraniami, butami, albo po prostu chcecie wspomóc ludzi potrzebujących pomocy, to prosimy o przynoszenie ich do szkoły.
W tym roku szkolnym zbieramy ubrania i środki czystości (płyny do naczyń, proszek do prania, płyny do płukania tkanin, płyny do dezynfekcji toalety) dla Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo” w Katowicach. W myśli przewodniej w.wym. fundacji
czytamy:
„Jesteśmy głęboko przekonani, że miasto Katowice może i
będzie się rozwijać dzięki ludziom, którzy wierzą w siebie, są
wykształceni, pracują, posiadają realne umiejętności, dzięki którym
gotowi są do samodzielnego życia zgodnego z normami społecznymi.
Dlatego wszystkiemu, co robimy przyświeca idea:
"W każdym tkwi potencjał do czynienia rzeczy wielkich"
Wierzymy, że w dzieciach, które do nas trafiają ten potencjał
jest – nawet jeśli przykryty trudnymi doświadczeniami i bagażem
wyniesionym z domu”.

Prosimy o wsparcie naszej akcji i z góry dziękujemy za życzliwość.