Dokumenty szkoły:

  1. Statut szkoły
  2. Program Wychowawczo- Profilaktyczny
  3. Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
  4.  Zasady noszenia ubioru przez uczniów