Tu znajdziesz linki pomocne w nauce matematyki, przykładowe sprawdziany itp.

e- lekcje- to strona dla wszystkich uczniów klas IV- VII, którzy chcą w nietypowy sposób poćwiczyć umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki


Ciekawe strony pomocne w nauce matematyki:
Matzoo

Zabawy matematyczne, testy, zadania online

Gdańskie wydawnictwo Oświatowe:
Strefa uczniaTematy oraz zadania domowe z matematyki:
(przypominam, że zeszyty ćwiczeń trzeba sukcesywnie uzupełniać- to także utrwalanie wiadomości)


16 kwietnia Ćwiczenia ze skalą Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych Objętość graniastosłupa- ćwiczenia Rozwiązywanie zadań tekstowych z procentami
17 kwietnia Powtórzenie wiadomości o figurach geometrycznych Odejmowanie ułamków dziesiętnych Objętość- ćwiczenia praktyczne Stężenia procentowe w zadaniach matematycznych
18 kwietnia - - - -
19 kwietnia Praca klasowa- figury na płaszczyźnie Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ... Ostrosłupy
zadanie domowe- dokończyć siatkę ostrosłupa w zeszycie
Przekształcanie wzorów
20 kwietnia Światowy Dzień Ziemi - Ostrosłupy- ćwiczenia Dzien Ziemi
23 kwietnia Uczniowie na zawodach sportowych Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne Praca klasowa- figury przestrzenne Powtórzenie wiadomości- równania
24 kwietnia Ułamek jako część całości
zadanie domowe: dokończyć zadania w ćwiczeniu
Mnożenie ułamków dziesiętnych
zadanie domowe: dokończyć temat w ćwiczeniu
Konstrukcje trójkątów o danych bokach Potęga o wykładniku naturalnym
zadanie domowe: podręcznik zadanie nr 1 z tego tematu
25 kwietnia - Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne Konstrukcje trójkątów o danych bokach- ćwiczenia -
26 kwietnia
27 kwietnia
7 maja
8 maja
9 maja
10 maja
11 maja


Zapowiadane sprawdziany, prace klasowe, zadania długoterminowe:

klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7
Zrobić Lapbooka matematycznego na dowolny temat.
Termin: 24 kwietnia 2018 r.
(przykładowe lapbooki można obejrzeć w klasie, bądź poszukać inspiracji w Internecie)- osoby, które nie zrobiły tego na zajęciach dodatkowych.
do 22 kwietnia 2018r.- reklama czworokąta (zadania 3, str. 134 podręcznik) Zrobić Lapbooka matematycznego na dowolny temat.
Termin: 24 kwietnia 2018 r.
(przykładowe lapbooki można obejrzeć w klasie bądź poszukać inspiracji w Internecie)
Zrobić Lapbooka matematycznego na dowolny temat.
Termin: 6 kwietnia 2018 r.
(przykładowe lapbooki można obejrzeć w klasie bądź poszukać inspiracji w Internecie)

Zrobić Lapbooka matematycznego na dowolny temat.
Termin: 24 kwietnia 2018 r.
(przykładowe lapbooki można obejrzeć w klasie, bądź poszukać inspiracji w Internecie)- osoby, które nie zrobiły tego na zajęciach dodatkowych.
do 26 kwietnia zrobić dwa modele dowolnych graniastosłupów (nie będących prostopadłościanami)