Możliwość doposażenia rodzin i dzieci w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej

Możliwość doposażenia rodzin i dzieci w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej

💻

W związku z informacją z Fundacji Sarigato o możliwości doposażenia dzieci i rodzin w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, przekazujemy link do formularza opracowanego przez ww. Fundację,poprzez który rodziny / przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych mogą bezpośrednio zgłaszać potrzeby doposażenia w ww. sprzęt. Z informacji pozyskanych z Fundacji wynika, że sprzęt komputerowy będzie przekazywany rodzinom / placówkom opiekuńczo-wychowawczym, po uzupełnieniu formularza i wskazaniu konkretnych potrzeb.Link do formularza: https://forms.gle/Qn83rBeag4YzF9zM6