Samorząd Uczniowski 2015/2016
Dodane przez Joanna dnia Wrzesień 20 2015 19:40:51

Treść rozszerzona
W dniu 17 wrze?nia 2014 wybrali?my nasz Samorz?d Uczniowski.
Przewodnicz?cym zosta? Szymon Wypart, jego zast?pc? Patryk Bu?ajewski, a sekretarzem Dominika Wojsa.
Liczymy na ?wietne pomys?y naszych samorz?dowców :)