Przewodnicząca- Sabina Mazur
Zastępca- Jolanta Asztemborska
Skarbnik- Renata Kasztelan- Ślimak
Sekretarz- Magdalena Belczak

Trójki klasowe PSP w Bukowiu

w roku szkolnym 2015/2016

           Klasa ,,0’’

 Klasa I

Klasa II

      Klasa III

             Klasa IV

       Klasa V

      Klasa VI