4
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 7:40- 8:25 j.polski    j.angielski     religia  matematyka   matematyka 
2 8:30- 9:15 matematyka    wf wf j.angielski   j.polski 
3 9:20-10:05 j.angielski wf  wf  religia   przyroda 
4 10:15-11:00 przyroda  j.polski plastyka    j.polski muzyka
5 11:10-11:55  zaj. wyrówn./ ¶wietlica historia j.polski  informatyka godz.wych
6 12:10-12:55  ¶wietlica matematyka ¶wietlica technika  zaj. wyr. j. angielski/¶wietlica
7 13:00-13:45 zaj. wyrówn.j.p/¶wietlica ¶wietlica  ¶wietlica WDB  koło muzyczne/¶wietlica
8 13:50-14:35  ¶wietlica zaj. wyrówn./¶wietlica ¶wietlica ¶wietlica ¶wietlica
Obowi±zuje od: 11 lutego 2019 r.
Drukuj plan