Razem na święta

Nasza szkoła uczestniczyła w tym roku w rządowej akcji „Razem na Święta”,
w ramach której mieliśmy sposobność okazania wsparcia osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych. Wśród działań podjętych przez naszą szkolną społeczność należy wymienić:

– zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt;

– pomóc osobom potrzebującym – zbiórka produktów żywnościowych i higienicznych
i obdarowanie nimi 4 rodzin z naszego szkolnego otoczenia;

– zorganizowanie spotkania mikołajkowego integrującego całą społeczność szkolną i rodziców we współpracy z Radą Rodziców;

– zorganizowanie zbiórki materiałów piśmienniczych dla Fundacji „Na Ratunek Dzieciom
z Chorobą Nowotworową” we Wrocławiu;

– zorganizowanie zbiórki pluszaków przez dzieci z oddziału przedszkolnego dla Fundacji „Mam Marzenie” w Opolu (Dzień Pluszowego Misia).

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania i włączyli się w realizowane przez nas akcje. Dzięki Wam promyczek nadziei zajaśniał w sercach obdarowanych przez nas ludzi.