Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków

Oddział przedszkolny w Bukowiu realizuje szereg zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków” takich jak:
  • Słowne psoty – zajęcia rozwijające z elementami logopedii
  • Warsztaty małego odkrywcy
  • Warsztaty rytmiczno-muzyczno-taneczne
  • Angielski na 5
  • Klik, klik – koło zainteresowań
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej
 Ponadto dzieci uczestniczące w projekcie będą brały udział w wyjazdach edukacyjnych do Juraparku w Krasiejowie oraz do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu.
Zajęcia te są przyjazną formą nauczania przyczyniającą się do
rozbudzania kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Atrakcyjność zajęć przedszkolnych przyczynia się do większego zaangażowania dzieci na zajęciach a ich różnorodność wpływa na rozwój ich intelektu, osobowości, kondycji fizycznej oraz talentu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020