Historia i WOS online- zadania

Historia

Klasa IV

 1. Dokończcie temat: „Jan Zamoyski- druga osoba po królu”. Ze strony 79 wykonaj w zeszycie do wyboru- zadanie 1 lub 2.

Klasa V

Rozpoczynamy nowy temat z rozdziału: Polska pierwszych Piastów.

 1. Przeczytajcie temat: Zanim powstała Polska- podręcznik str. 159.
 2. Wykonajcie ćwiczenia do tego tematu- ćwiczenia str. 88-89.
 3. Nie zapomnijcie przygotować się do sprawdzianu po rozdziale: Społeczeństwo średniowiecza.

Klasa VI

Rozpoczynamy nowy rozdział: Upadek Rzeczypospolitej

 1. Przeczytajcie temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.
 2. W zeszycie rozwiąż poniższe zadania:
 3. Połącz każde kolejne pojęcie z właściwym wyjaśnieniem. Jedno z nich jest niepotrzebne

 

 1. sejm niemy b)  unia personalna           c)  wojna północna         d)    konfederacja
 2. związek, najczęściej zbrojny, zawiązywany przez szlachtę w celu obrony własnych interesów lub praw
 3. wojna o panowanie nad Bałtykiem, toczona przez Rosję, Szwecję i Saksonię na przełomie XVII i XVIII wieku
 4. sejm, który odbył się w 1717 roku; zabroniono na nim dyskusji posłom
 5. związek dwóch lub więcej państw, które łączy osoba władcy
 6. stan chaosu i samowoli spowodowany słabością władz państwowych

 

 1. Wyszukaj w dowolnych źródłach informacje, które pomogą Ci odpowiedzieć na pytanie. Wyjaśnij, jak rozumiesz poniższe powiedzenia i napisz, co oznaczało ono dosłownie w czasach, gdy powstało, a co znaczy dziś w przenośni?

 

Jedni do Sasa, drudzy do Lasa.

 • Nie zapomnijcie przygotować się do sprawdzianu po rozdziale: Od absolutyzmu do republiki.

Klasa VII

 1. Sami sporządźcie notatkę po temacie kultura polska na przełomie XIX i XX wieku, zwłaszcza wyjasnij pojęcia:
 2. praca organiczna
 3. praca u podstaw
 4. rola malarstwa historycznego i literatury pozytywistycznej
 5. modernizm
 6. kultura masowa
 7. Przygotuj się do sprawdzianu z rozdziału- przerób podsumowanie na stronie 152-154.

Klasa VIII

 1. Z tematu: Przemiany społeczne i kulturowe w 2 połowie XX wieku, po przeczytaniu odpowiedz na pytania:
 2. Czym jest rewolucja obyczajowa i seksualna
 3. Kontestacja i ruchy kontestatorskie
 4. Ruchy feministyczne
 5. Terroryzm polityczny
 6. Walka z segregacją rasową
 7. Laicyzacja
 8. Wykonaj ćwiczenia, które rozdałam na ostatnich zajęciach- kopie, str 62-63.

WOSklasa VIII

Projekt na temat: Polska państwem demokratycznym:

 1. wykonaj prezentację na powyższy temat
 2. wykonaj w dowolnym programie komputerowym plakat reklamujący ustrój demokratyczny