Język polski klasa 4 – lekcje online

Poniższe lekcje proszę zrealizować w ciągu pierwszego tygodnia. 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu poprzez e-dziennik.

Temat: Przecinki i spójniki

1. Zapoznaj się z tematem zamieszczonym w podręczniku. (strona 219)

2. Na podstawie informacji zawartej w „nowej wiadomości” stwórz w zeszycie notatkę – do zapisania 
dwie zasady (kropki).

3. Przejdź do ćwiczeń, wyszukaj temat w spisie treści, wykonaj zadania: 1,2,3,4.

4. Zadanie dla chętnych pod linkiem:
https://wordwall.net/resource/844192/polski/sp%c3%b3jniki-i-przecinki


Temat: Chciwość nie popłaca - „Bajka o rybaku i rybce” Aleksander Puszkin 

1. Przeczytaj uważnie baśń o rybaku i rybce. (strona 221) 

2. Zapoznaj się z „nową wiadomością” - zapisz ją w zeszycie.

3. Zastanów się i udziel w zeszycie odpowiedzi na pytanie: Czego uczy nas baśń O rybaku i rybce?

4. Zadanie dla chętnych.
Sprawdź, jak uważnie przeczytałeś tekst baśni, w tym celu skopiuj poniższy link i rozwiąż quiz 
na stronie:

quizizz.com/join?gc=639705


Temat: Pisownia wyrazów z „ch” i „h”

1. Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku. (strona 239)

2. Stwórz notatkę w zeszycie na temat zasad pisowni wyrazów z „ch” i „h”. 
Możesz posłużyć się tym wzorem:
http://www.ortografka.pl/pisownia-ch-i-h

3. Przejdź do strony ortografka.pl (link powyżej), następnie wybierz test o nazwie: 
„Halucynacje Henia”, wykonaj ćwiczenia i test. 
Miłej zabawy! :)