Kontakt

Administratorem danych osobowych jest:

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bukowiu
ul. Lipowa 54
46-113 Wilków
tel./fax 77 419 52 22

sekretariat@pspbukowie.pl 

 

Sekretariat:

tel./fax 77 419 52 22
sekretariat@pspbukowie.pl 
pspbukowie.pl

Dyrektor szkoły:

Katarzyna Wypart
tel./fax 77 419 52 22
dyrektor@pspbukowie.pl

Inspektor ochrony danych:
Olga Kaleta
tel. 503 672 906
Administrator strony:
tel./fax 77 419 52 22
szkola_bukowie@pspbukowie.pl
Pedagog szkolny:
Joanna Kapłon
tel./fax 77 419 52 22
Biblioteka:
Joanna Wojciechowska
tel./fax 77 419 52 22
biblioteka@pspbukowie.pl
Oddział przedszkolny:
Andrzelika Jazłowiecka
tel./fax 77 419 52 22