Koronawirus- informacja dla rodziców

Rodzicu,

  • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • jeśli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • jeśli masz dziecko do 8. roku życia, to w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie: 502540721

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).