PASOWANIE NA UCZNIA

    Najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu brali udział w bardzo ważnym dla nich wydarzeniu. Na początku uroczystości uczniowie z klasy III powitali i obdarowali drobnymi upominkami swoich młodszych kolegów.
   W obecności dyrekcji, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i godnie reprezentować swoją szkołę. Po ślubowaniu, uroczystego pasowania na ucznia, pięknym piórem dokonała dyrektor szkoły, Katarzyna Wypart. Wszystkie pierwszaki otrzymały dyplomy pamiątkowe oraz rożki ze słodyczami i pomocami dydaktycznymi ufundowane przez Radę Rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.

Więcej zdjęć: https://photos.app.goo.gl/BzwNdhiGAjpYTVT48