Pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna PSP w Bukowiu

Mgr Katarzyna Wypart Dyrektor Szkoły, historia, wos, EDB
Mgr Anna Danielczyk język polski
Mgr Marek Bińkowski język angielski (kl. IV-VIII)
Mgr Jolanta Hejna-Wawrów język niemiecki, język angielski (0-III), doradztwo zawodowe
Mgr Joanna Wojciechowska matematyka, WDŻ, biblioteka szkolna
Mgr Beata Koziura-Madej geografia, biologia, chemia, przyroda
Mgr Jarosław Tuła fizyka
Mgr Arkadiusz Kacprzak wychowanie fizyczne
Mgr Kazimierz Bochenek informatyka, technika
Halina Skupińska muzyka
Mgr Andrzelika Jazłowiecka wychowanie przedszkolne, plastyka
Mgr Dagmara Margalska edukacja wczesnoszkolna: kl. I
Mgr Alicja Kuligowska edukacja wczesnoszkolna: kl. II
Mgr Aleksandra Świerczyńska nauczyciel wspomagający (kl. II)
Mgr Iwona Migdałek edukacja wczesnoszkolna: kl. III
Mgr Joanna Kapłon pedagog, logopeda religia
Mgr Bożena Bieszczot religia, klasy 0- II oraz IV- V
Mgr Sebastian Konieczny gimnastyka korekcyjna

 

Nauczyciele zatrudnieni na zastępstwo od 1 marca 2020r.:

Mgr Katarzyna Knaś- chemia, biologia, przyroda

Mgr Alicja Śniadecka- język niemiecki

Mgr Mariola Maryniak- geografia

Mgr Ewelina Korzeniowska- język angielski (0-III)

Mgr Ewa Florek- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia indywidualna