Próbna Ewakuacja 2017

IMG_0588 (Medium)Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie organizowanych przez szkołę zajęć. Jedną z czynności, które prowadzą do zapewnienia bezpieczeństwa jest konieczność przeprowadzenia ewakuacji z zagrożonego terenu, a to zadanie wymaga treningu. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Z wyżej wymienionego powodu w dniu 20.11.2017r. o godzinie 10.20 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu odbyła się próbna ewakuacja. Uczniowie i pracownicy szkoły usłyszeli cztery krótkie sygnały powtórzone dwukrotnie. Na ten sygnał nauczyciele wyprowadzili swoich podopiecznych, dokonując wcześniej należnych czynności, m.in. zamknięcia okien w klasach, wyłączenia urządzeń z prądu, zabrania dziennika lekcyjnego i opuścili jako ostatni klasę, zamykając drzwi (ale nie na klucz). Następnie przeprowadzili bezpiecznie dzieci na miejsce zbiórki, którym była sala gimnastyczna. Akcji próbnej ewakuacji przyglądali się funkcjonariusze PSP w Namysłowie, których do szkoły oddelegował Komendant PSP ? kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć.

Na sali gimnastycznej nauczyciele zdali raport dyrektorowi szkoły, Katarzynie Wypart, o stanie liczebnym uczniów, a dyrektor szkoły przekazała tę informację oficerowi PSP w Namysłowie, obecnemu w miejscu zbiórki. Po stwierdzeniu, że wszyscy obecni w tym czasie w budynku zostali ewakuowani oraz po opanowaniu potencjalnego zagrożenia, dyrektor szkoły poinformowała o zakończeniu ewakuacji.

Zastępca Dowódcy Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej w Namysłowie, Adrian Wilczyński, skierował do uczniów kilka słów, chwaląc ich za opanowanie,  dziękując nauczycielom i Pani dyrektor za sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Przypomniał o alarmowaniu w razie potrzeby odpowiednich służb, pożądanym zachowaniu podczas zagrożenia. Dyrektor szkoły zakończyła akcję ewakuacyjną i pozwoliła rozejść się do klas. Oficerowie PSP w Namysłowie dokonali sprawdzenia wyjść ewakuacyjnych, zapoznali się z budynkiem szkoły. Następnie wypełniono dokumentację związaną z przeprowadzeniem ewakuacji próbnej i dokonano analizy przebiegu ewaluacji.

Podsumowując próbną ewakuację należy stwierdzić, że zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły znają zasady postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym; potrafią włączyć obowiązujące procedury do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem próbnej ewakuacji było również zapoznanie nowych uczniów i pracowników z obowiązującymi regułami. Mamy jednak nadzieję, że nie będziemy musieli sprawdzać wytrenowanych zachowań w realnym zagrożeniu. IMG_0605 (Medium)

Sprawozdanie zdała: Katarzyna Wypart

Dyrektor PSP w Bukowiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *