Próbna Ewakuacja w PSP w Bukowiu

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie organizowanych przez szkołę zajęć. Jedną z czynności, które prowadzą do zapewnienia bezpieczeństwa jest konieczność przeprowadzenia ewakuacji z zagrożonego terenu, a to zadanie wymaga treningu. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późń. zm.)

Z wyżej wymienionego powodu w dniu 01.10.2019r. o godzinie 10.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu odbyła się próbna ewakuacja. Uczniowie i pracownicy szkoły usłyszeli cztery krótkie sygnały powtórzone dwukrotnie. Na ten sygnał nauczyciele wyprowadzili swoich podopiecznych, dokonując wcześniej należnych czynności, m.in. zamknięcia okien w klasach, wyłączenia urządzeń z prądu, zabrania dziennika lekcyjnego
i opuścili jako ostatni klasę, zamykając drzwi (ale nie na klucz). Następnie przeprowadzili bezpiecznie dzieci na miejsce zbiórki, którym było boisko szkolne. Akcji próbnej ewakuacji przyglądali się funkcjonariusze PSP w Namysłowie, których do szkoły oddelegował Komendant PSP – kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć.

Na boisku szkolnym nauczyciele zdali raport Panu Markowi Bińkowskiemu o liczbie ewakuowanych uczniów, a następnie Pan Bińkowski poinformował dyrektor szkoły, Katarzynę Wypart, oraz obecnym podczas zbiórki pracownikowi PSP w Namysłowie o stanie liczebnym uczniów. Po stwierdzeniu, że wszyscy obecni w tym czasie w budynku zostali ewakuowani oraz po opanowaniu potencjalnego zagrożenia, dyrektor szkoły poinformowała o zakończeniu ewakuacji.

Wszyscy udaliśmy się z kolei na salę gimnastyczną, gdzie strażacy podsumowali próbną ewakuację. Uczniowie zostali pochwaleni za opanowanie,  nauczyciele za wzorowe przygotowanie uczniów do ewakuacji oraz sprawne jej przeprowadzenie. Dyrektor szkoły jeszcze raz podziękowała wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie próbnej ewakuacji, zakończyła akcję ewakuacyjną i pozwoliła rozejść się do klas. Oficerowie PSP w Namysłowie dokonali sprawdzenia wyjść ewakuacyjnych, zapoznali się z budynkiem szkoły. Następnie wypełniono dokumentację związaną z przeprowadzeniem ewakuacji próbnej i dokonano analizy przebiegu ewaluacji.

Podsumowując próbną ewakuację należy stwierdzić, że zarówno uczniowie, jak
i pracownicy szkoły znają zasady postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym; potrafią włączyć obowiązujące procedury do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem próbnej ewakuacji było również zapoznanie nowych uczniów i pracowników z obowiązującymi regułami. Mamy jednak nadzieję, że nie będziemy musieli sprawdzać wytrenowanych zachowań w realnym zagrożeniu.

 

Relację zdała: Katarzyna Wypart

Dyrektor PSP w Bukowiu