ROK SZKOLNY 2017/2018Samorząd Szkolny:

 

-  Wychowuje.

 

-  Skłania do rywalizacji.

 

-  Uczy samorządności.

 

-  Organizuje rozrywkę.

 

-  Reprezentuje wszystkich uczniów.

 

-  Działa na rzecz środowiska szkolnego.

 
Opiekunki SU:

Anna Danielczyk

Joanna Kapłon 

Joanna Wojciechowska