Wieczór Poezji 2018

Wieczór Poezji Miłosnej oraz organizowany w ramach wieczoru Gminny Konkurs Recytatorski „Czy to jest miłość, czy to jest kochanie?” pod patronatem Wójta Gminy Wilków Pana Bogdana Zdyba, to projekt cyklicznie realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu. Tradycją naszej szkoły stały się wieczornice, które od lat wzbudzają wiele emocji.

Wysoki poziom uczniowskich recytacji oraz pozytywny odbiór wydarzenia zdecydował o tym, że z roku na rok zwiększył się zasięg środowiskowy tego wydarzenia. Wśród licznie przybyłych gości przywitaliśmy przedstawicieli gminy oraz instytucji oświatowych, m.in. szkół, bibliotek; przybyłą społeczność lokalną: rodziców, młodzież, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas adepci poezji, którzy zasiedli w jury konkursu recytatorskiego. Czwartym członkiem jury była tutejsza społeczność, która z uwagą wsłuchiwała się w recytacje uczniów, aby wyłonić zwycięzcę publiczności.

Tegoroczna- IX edycja spotkania z poezją miłosną odbyła się 7 grudnia. Odsłona szczególna, bowiem związana z obchodzonym w tym roku jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowany montaż słowno-muzyczny, dobór repertuaru, podyktowane były potrzebą serc; wspólnie uczciliśmy męstwo walczących o niepodległość i pokazaliśmy piękno naszej ojczyzny, za której wolność wielu naszych przodków oddało swoje życie.

Uczniowskie recytacje wierszy najznamienitszych polskich poetów, m.in. Juliusza Słowackiego, Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wzbudziły radość, wzruszenie, skłoniły do refleksji. W trakcie, oraz po skończonym spektaklu, zaproszeni goście mieli możliwość wymiany wrażeń, sprzyjały temu rozmowy przy filiżance kawy lub herbaty, przy poczęstunku pysznym domowym ciastem.

Wybór zwycięzców konkursu okazał nie lada wyczynem, przedstawiciele szkół podstawowych prezentowali wysoki poziom. W tegorocznym Gminnym Konkursie Poezji Miłosnej:

I miejsce zdobyła Jagoda Marczenko z PSP Bukowie,

II miejsce Marta Bińkowska z PSP Bukowie,

na III miejscu stanęła Martyna Simlat z PSP Bukowie,

wyróżnienie zdobył Wojciech Kissler z PSP Bukowie oraz Veronika Sole z ZSP Idzikowice, która wygrała również nagrodę publiczności.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na wręczenie nagród, których sponsorem był Wójt Gminy Wilków Pan Bogdan Zdyb. Uczniowie otrzymali wspaniałe upominki.

To wielopokoleniowe spotkanie stało się okazją do wspólnego przeżywania historii Polski, opisanej w wierszach rodzimych poetów. Doświadczenie pokazało, że wspólne spotkania w ramach Wieczoru Poezji Miłosnej są okazją do integracji szkoły i środowiska lokalnego oraz gwarancją wielu wzruszeń oraz dobrego nastroju.

Pomysłodawczynie oraz autorzy spotkania dziękują serdecznie władzom gminy, radzie rodziców, nauczycielom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego zrealizowania.

ZDJĘCIA