Wpłaty na Radę Rodziców

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

informuje, że dobrowolne wpłaty na Rzecz Rady Rodziców

w kwocie 50,00 zł można wnosić na konto

67 8890 1037 0012 0809 4002 0001

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka.