Zadania online- geografia

ZAGADNIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS.

GEOGRAFIA

KL. 5

T: KRAJOBRAZY POLSKI.

WYBIERZ JEDNĄ KRAINĘ GEOGRAFICZNĄ I UŁÓŻ KRZYŻÓWKĘ, W KTÓREJ HASŁO ROZWIĄZANIA TO NAZWA TWOJEJ KRAINY.

DLA CHĘTNYCH=http://testwiedzy.pl/game/39091.htmlATRAKCJE TURYSTYCZNE POLSKI.

KL.6.

T: NOWOCZESNE ROLNICTWO.

Z.DOM. ZACHĘCAM DO ROZWIĄZANIA TESTU= http://testwiedzy.pl/test/105/rolnictwo-i-gospodarka-zywnosciowa.html

kl.7

T; ENERGETYKA W POLSCE.

Z.DOM. WYMIEŃ ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE. ZACHĘCAM DO ROZWIĄZANIA TESTU= http://testwiedzy.pl/test/57/polska-w-europie-przemysl.html

KL.8

T: PIĘKNO AMERYKI POŁUDNIOWEJ.

Z.DOM. ZACHĘCAM DO SPRAWDZENIA SWOJEJ WIEDZY ROZWIĄZUJAC TEST=

http://testwiedzy.pl/game/36505.html AMERYKA POŁUDNIOWA BOGACTWO.

KL.5
T: KRAJOBRAZY POLSKI -UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU II.
Z.DOM. WYKONAJ PISEMNIE W ZESZYCIE POLECENIA STR. 83 (TYLKO ODPOWIEDZI).
DLA CHĘTNYCH YOU TUBE ,,10 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE.”
KL.6
T: ROLNICTWO DANII I WĘGIER.
Z.DOM. UZUPEŁNIJ ZAGADNIENIA W ZESZYCIE ĆWICZEŃ DO DANEGO TEMATU.
KL.7
T: ZMIANY W POLSKIM PRZEMYŚLE.
Z.DOM. UZUPEŁNIJ ZAGADNIENIA W ZESZYCIE ĆWICZEŃ DO DANEGO TEMATU.
KL.8
T: W AMAZONII.
PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ DO DANEGO TEMATU.
POLECAM -YOU TUBE,,ZAGINIONY ŚWIAT AMAZONII” LUB ,,KĄPIEL W DŻUNGLII…