Zadania online- j. angielski

Zadania z języka angielskiego PSP Bukowie 16-18 03. 2020 r.

Klasa IV

 1. Podręcznik Junior Explorer 4 proszę przeczytać temat 5b ,,Food around the world- jedzenie dookoła świata” i wykonać w zeszycie zadania 2 i 3 na stronie 62 oraz przeczytać grammar na stronie 63 i wykonać zadanie w zeszycie 6 na stronie 63.
 2. Zeszyt ćwiczeń: zadania 5, 6, 7, 8 na stronie 59 oraz zadania 2, 3, 4, 5 na stronie 60 i zadania 6, 7, 8 na stronie 61.
 3. Proszę wykonać ćwiczenia na komputerze: czasownik to be, czasownik have got, zwroty there is/there are, które znajdują się na stronach internetowych ,,www.ang.pl/cwiczenia oraz angielski online” pod linkami: https://www.ang.pl/cwiczenia/1904/present-simple-czasownik-be, http://e-angielski.net/have-got2/, http://e-angielski.net/there01/

Klasa V

 1. Podręcznik Junior Explorer 5 proszę przeczytać temat 5a ,,The Crystal Ball Mystery: The Legend is true” i wykonać w zeszycie zadania 2 i 3 na stronie 60 oraz przeczytać ,,grammar past simple of to be” i wykonać w zeszycie zadania 8, 9 i 10 na stronie 61.
 2. Zeszyt ćwiczeń: zadania 1, 2A, 2B, 3 i 4 na stronie 58 oraz zadania 5, 6, 7, 8, 9 i 10 na stronie 59.
 1. Proszę ćwiczyć zadania: past simple tense (czas przeszły), które znajdują się na stronie internetowej ,,past simple-cwiczenia-szlifuj swoj angielski” pod linkiem: https://www.ang.pl/cwiczenia/797/past-simple-zastosowanie

Klasa VI

 1. Podręcznik Junior Explorer 6 proszę przeczytać grammar present perfect na stronie 65 i wykonać zadanie 4 w zeszycie. Należy również przeczytać temat 5b ,,Mardi Gras in New Orleans” i wykonać w zeszycie zadania 2 i 3 na stronie 66 oraz proszę przeczytać grammar present perfect with ever, neper i wykonać w zeszycie zadanie 6 na stronie 67.
 2. Zeszyt ćwiczeń: zadania 1, 2, 3 i 4 na stronie 48 oraz 5, 6, 7, 8 i 9  na stronie 49.
 3. Proszę ćwiczyć zadania: prezent perfect tense, które znajdują się na stronie internetowej ,,ang.pl.cwiczenia.szlifujswojangielski” pod linkiem: https://www.ang.pl/cwiczenia/present-perfect

Klasa VII

 1. Podręcznik Teen Explorer 7 proszę przeczytać tekst ,,Fu’s Day” na stronie 60 i wykonać w zeszycie zadanie C na stronie 60 oraz zadanie D na stronie 61. Należy przetłumaczyć słownictwo w żółtym kolorze na stronie 62 i 63 oraz wykonać w zeszycie zadania B, C, D, E, F oraz G.
 2. Zeszyt ćwiczeń: zadania A i B na stronie 44 oraz C, A i B na stronie 45. Należy również wykonać test na stronach 42 i 43.
 3. Proszę ćwiczyć zadania z be going to oraz will na stronie internetowej ,,www.ang.pl.cwiczenia” pod linkiem: https://www.ang.pl/cwiczenia/778

Klasa VIII

 1. Podręcznik teraz egzamin ósmoklasisty Język Angielski Repetytorium proszę nauczyć się słownictwa na stronie 28 ,,Nauka i technika” oraz proszę wykonać zadania na stronie 29. Należy również przeczytać informacje o liście/e-mailu/pocztówce na stronie 166 oraz proszę wykonać zadanie 1 i 2 ze strony 167 i napisać ter prace w dodatkowym zeszycie do pisania prac pisemnych z języka angielskiego.
 2. Proszę wejść na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ,,cke.gov.pl egzamin-osmoklasisty-arkusze”, wybrać arkusz języka angielskiego ,, Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100)” i wykonać wszystkie zadania, następnie sprawdzić swoje odpowiedzi z ,,zasad oceniania rozwiązań zadań”. Nagrania do pierwszych czterech zadań należy przeczytać z ,,transkrypcji nagrań”. Po sprawdzeniu własnych odpowiedzi należy podliczyć liczbę punktów i przesłać nauczycielowi.
 3. Proszę wejść na stronę internetową wydawnictwa Macmillan i wykonać zadania które są na pod linkiem: https://www.macmillan.pl/files/Egzamin_8klasisty_Bank_Zadan_Otwartych.pdf