Zdalne nauczanie

Organizacja zdalnego nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu

Office 365 (MS Teams)- instrukcja dla uczniów i rodziców

 

Zarządzenie  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu w sprawie wystawiania ocen i sposobu powiadamiania o nich uczniów i rodziców w czasie pandemii COVID-19

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym.

Ocenianie zachowania w czasie nauki zdalnej

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady dotyczące korzystania z lekcji on-line i platform edukacyjnych przez uczniów PSP w Bukowiu

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Propozycja programu zdalnego zajęć z dzieckiem z niepełnosprawnościami

Organizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli.

Konsultacje popołudniowe poszczególnych nauczycieli:

  Nauczyciel Dzień tygodnia Godziny
    1. Katarzyna Wypart Czwartek 15-16
    2. Anna Danielczyk wtorek 15-16
    3. Marek Bińkowski    
    4. Joanna Wojciechowska czwartek 16-17
    5. Jarosław Tuła wtorek 15-16
    6. Arkadiusz Kacprzak poniedziałek 16-17
    7. Kazimierz Bochenek  czwartek  15-16
    8. Halina Skupińska    
    9. Andrzelika Jazłowiecka środa 15-16
10. Dagmara Margalska Poniedziałek 16-17
11. Alicja Kuligowska wtorek 17-18
12. Aleksandra Świerczyńska poniedziałek 16-17
13. Iwona Migdałek środa 16-17
14. Joanna Kapłon poniedziałek 16-17
15. Bożena Bieszczot wtorek 16-17
16. Katarzyna Knaś poniedziałek 15-16
17. Alicja Śniadecka poniedziałek 16-17

 

 

18. Mariola Maryniak    

Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?

1.     Dobre praktyki_zasady bezpieczeństwa_UODO – plik  wersji docx

2.     Dobre praktyki_zasady bezpieczeństwa_UODO – plik  wersji pdf

3.     Poradnik UODO_Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania– plik  wersji docx

4.     Poradnik UODO_Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania– plik  wersji pdf

5.     Poradnik UODO dla szkół przy współpracy z MEN – komunikat MEN – plik w wesji docx